Algemeen

Hoe kan ik als ondernemer mijn bedrijf tijdens de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier voortzetten?

Verantwoordelijkheid

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het welzijn van uw personeel en klanten. U moet ervoor zorgen dat uw bedrijf op een veilige en verantwoorde manier wordt voortgezet. Dit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw bedrijf gedurende de coronacrisis operationeel blijft. U moet tegelijkertijd ook rekening houden met de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en bescherming bieden tegen eventuele infectieziekten.

Maatregelen treffen

Om uw bedrijf tijdens de coronacrisis op een veilige en verantwoorde manier voort te zetten, moet u maatregelen treffen om infectieziekten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van regels voor sociale afstandsmaatregelen, zoals het plaatsen van borden met informatie over sociale afstandsmaatregelen, meerdere keren per dag schoonmaken van werkplekken en regels voor personeelsleden om thuis te blijven als ze ziek zijn of symptomen vertonen die duiden op een mogelijke infectieziekte.

Aanpassingen doen

Daarnaast moet u ook aanpassingen doen aan het bedrijf om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt geëxploiteerd tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het instellen van regels voor sociale afstand tussen medewerkers, het inrichten van werkplekken die meer ruimte bieden aan medewerkers om goed gescheiden te kunnen werken, het beperken van fysieke contactmomenten tussen medewerkers en klanten en het aanbieden van mondkapjes en ander persoonlijk beschermingsmateriaal aan personeelsleden.

Communicatie

Tot slot is communicatie ook essentieel voor een veilige en verantwoorde exploitatie tijdens de coronacrisis. Zorg ervoor dat alle medewerkers worden geïnformeerd over maatregelen, zoals sociale afstandsmaatregelen, hygiëneregels enzovoort. Verstrek ook informatie aan klanten over hoe ze veilig met uw bedrijf kunnen samenwerken door middel van digitale communicatiemiddelen of op afspraak.

Wat is de meest recente update over coronamaatregelen?

Use s in the headings, as well as in the body of your text.

Ondersteuning voor bedrijven

De Nederlandse overheid biedt veel ondersteuning voor bedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis. Er is een aantal regelingen beschikbaar waarmee bedrijven hun inkomsten en liquiditeit kunnen aanvullen. Deze regelingen omvatten onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en de Tozo-lening (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Daarnaast is er ook een financiële steunmaatregel voor bedrijven die hun activiteiten hebben moeten staken of beperken vanwege de coronamaatregelen.

Verplichting tot thuiswerken

Eén van de belangrijkste maatregelen die genomen zijn om infectieziekten tegen te gaan, is het verplichten van thuiswerken waar mogelijk. Hierdoor kunnen personeelsleden fysiek contact met elkaar vermijden en wordt het risico op verspreiding van het virus verminderd. Bedrijven wordt aangeraden om waar mogelijk thuiswerk te faciliteren en medewerkers te verplichten hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren.

Gezondheidsmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat personeelsleden gezond blijven tijdens de coronacrisis, moet er ook rekening worden gehouden met gezondheidsmaatregelen. Zo wordt aangeraden om meerdere keren per dag schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren, mondkapjes en ander persoonlijk beschermingsmateriaal aan te bieden en extra hygiënemaatregelen in acht te nemen bij het werken met eten en drinkwaren.

Welke maatregelen moet ik als ondernemer treffen om me aan te passen aan de nieuwe regels voor de coronacrisis?

Geschikte werkomgeving

Als ondernemer moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf een geschikte werkomgeving biedt voor medewerkers om te kunnen werken tijdens de coronacrisis. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van regels voor het houden van sociale afstand en het voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en wegwerphandschoenen. Ook kunt u het aantal medewerkers op kantoor beperken om ervoor te zorgen dat er meer ruimte is om sociale afstand te houden.

Digitale oplossingen

Daarnaast kunt u ook digitale oplossingen inzetten om ervoor te zorgen dat uw bedrijf operationeel blijft tijdens de coronacrisis. U kunt bijvoorbeeld websites of apps gebruiken om met medewerkers te communiceren, documenten te delen, vergaderingen te organiseren enzovoort. Ook kunt u digitale tools gebruiken voor het contact met klanten, zoals het aanbieden van telefonische of online ondersteuning of online verkoop.

Hygiënemaatregelen

Tot slot is het belangrijk dat er hygiënemaatregelen worden getroffen binnen uw bedrijf. Hierbij moet u bijvoorbeeld regels instellen voor het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen. Ook moet er regelmatig worden schoongemaakt binnen het bedrijf, met name op plekken waar veel handcontact plaatsvindt zoals deurknoppen en toetsenborden.

Geef een reactie